Novi korisnici molimo da odaberete jedan od paketa za početak postupka registracije. 

5 upita proba
besplatno
- 5 upita i odgovara
- samo hrvatski zakoni
 - unutar 5 dana
- uskoro putem WhatsApp-a - besplatno

40 upita pretplata
30 EUR
- 40 upita i odgovora
- hrvatski zakoni
- EU uredbe i direktive
- Zakon.hr pristup
- upiti putem WhatsApp
- mjesečna pretplata
100 upita pretplata
50 EUR
- 100 upita i odgovora
- hrvatski zakoni
- EU uredbe i direktive
- sudska praksa
- Zakon.hr pristup
- upiti putem WhatsApp
- mjesečna pretplata
150 upita pretplata
100 EUR
- 150 upita i odgovora
- hrvatski zakoni
- EU uredbe i direktive
- sudska praksa
- računovodstvo
- financije
- radno pravo
- upiti putem WhatsApp
- Zakon.hr pristup
Posebne usluge
po dogovoru
- sve iz 150 upita - više korisnika
- više usluga
- posebna baza
- prilagođeno
- upiti putem WhatsApp
- Zakon.hr pristup

Za registraciju molimo da odaberte jedan od ponuđenih paketa.