Opći uvjeti korištenja stranice zakon.ai

Ovo su Opći uvjeti zakon.ai u smislu čl. 295 Zakona o obveznim odnosima te Korisnik pristaje na njih samim pristupom i korištenjem zakon.ai.

zakon.ai je Internet aplikacija – kontekstualna AI supertražilica pravnih informacija kroz prilagođenu bazu Zakon.hr i EUR-lex.eu

Nositelj projekta je društvo Novi forum d.o.o., Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 6, OIB: 92006302133, registrirano za pružanju usluga informacijskog društva.

Novi forum d.o.o. nije ovlašten za pružanje pravne pomoći niti davanje pravnih savjeta niti to čini putem zakon.ai. Novi forum d.o.o. Korisnicima stavlja na raspolaganje računalni program u skladu s ovim Općim uvjetima, a Korisnici se sa njime služe bez daljnjeg sudjelovanja Novi forum d.o.o.

Svrha ovog projekta je pravnicima omogućiti bolji pregled pravnih pravila pa smo im omogućili korištenje najmoćnije umjetne inteligencije na tržištu, prema stanju tehnike u ovom trenutku, za pretragu baze podataka Zakon.hr i EUR-lex.eu.

zakon.ai nije namijenjen za potrošače odnosno laike već za pravnike, poslovne subjekta i javnopravna tijela (fizičke osobe zaposlene u njima).
Našu uslugu temeljimo na Zakonu o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22, 14/24), a obzirom da koristimo generativnu umjetnu inteligenciju, uskladili smo se sa osnovnim načelima iz buduće Uredbe EU o umjetnoj inteligenciji.
Rezultat pretrage nije pravni savjet već sintetizirani rezultat pretrage riječi i samo je informativnog karaktera.
Iako je rezultat formiran u obliku odgovora na Vaš upit radi lakše komunikacije računalo-korisnik, morate sve provjeriti u relevantnim propisima odnosno konzultirati se sa odgovarajućim pravnim stručnjakom. zakon.ai Vam ne može biti jedini izvor informacija ili istine. Ovaj rezultat pretrage nije pravno pravilo, nije citat zakona i na njega se ne možete pozvati pred sudom. Ovaj rezultat pretrage se treba koristiti kao smjernica za proučavanje samih tekstova zakona i drugih propisa.
Ovaj računalni program ne razumije što ga pitate niti razumije što odgovara.
Zakon.ai, na temelju statistike i vjerojatnosti pojavljivanja jedne riječi iza druge, što je memorirano tijekom procesa ‘treniranja’ na velikoj količini tekstova, generira rezultat pretrage u obliku sinteze podataka koje je pronašao i navodi linkove na izvore informacija.
Ukratko, ovdje se ne radi o razumijevanju i logici već o matematici, statistici i vjerojatnosti. Ovdje se ne može govoriti o točnom/netočnom odgovoru već o preciznom/nepreciznom rezultatu pretrage.

Ovaj računalni program ima izričitu zabranu davanja odgovora u obliku pravnih savjeta i sastavljanja bilo kakvih izjava/isprava/podnesaka. Ukoliko Korisnik uspije zaobići ovu zabranu, to će predstavljati korištenja ovog računalnog programa protivno njegovoj namjeni i protivno ovim Općim uvjetima te razlog za otkaz ovog pretplatničkog odnosa. Korisnik se obvezuje nadoknaditi društvu Novi forum d.o.o. svu štetu koja bi mogla proizaći iz navedene situacije.
Rezultat koji dobijete će biti rezultat pretrage pravnih informacija za Vaš upit i vrlo važno je kako formulirate Vaš upit (vidi Upute za korištenje), ali Vaš upit nikada ne pokriva sve okolnosti slučaja koje bi odvjetnik uzeo u obzir.
zakon.ai je alat za pravnike, nije servis za laike. Ukoliko niste pravnik, ne preporučamo korištenje zakon.ai za rješavanje Vaših stvarnih pravnih situacija kao što Vam ne bi sugerirali da vozite auto u stvarnom prometu bez položenog vozačkog ispita. S druge strane, molimo suce i službene osobe koje donose odluke o pravima i obvezama trećih osoba, da upotrijebe dvostruku pažnju.
Za funkcioniranje zakon.ai koristimo uvijek najnoviju/najjaču verziju računalnog programa (umjetnu inteligenciju) dostupnu na tržištu, koju mi posebno dorađujemo, treniramo i testiramo + kontinuirano razvijamo i prilagođavamo bazu podataka. Posljedica je najmoćniji alat za pravnike koji se stalno razvija eksponencijalnom brzinom ali i dosta troškova (vrlo skupa igra) pa moramo tražiti naknadu od Vas, mogući prekidi u pružanju usluge, neizvjesnost zbog eksperimentalne prirode ove tehnologije i redovna ažuriranja što korisnik prima na znanje i prihvaća.
zakon.ai je u beta fazi – gotov proizvod sa svim značajkama koji smo mi testirali, pušten na korištenje određenom ograničenom broju Korisnika radi testiranja sustava u stvarnim uvjetima i većim brojem korisnika na okolnost pouzdanosti, kapaciteta i otpornosti.
Rezultati pretrage ne moraju biti precizni, mogući su i neočekivani rezultati te se ovim računalnim programom koristite na vlastitu odgovornost, a društvo Novi forum d.o.o. ne odgovara za ikakvu štetu.

zakon.ai je samo za privatno korištenje u smislu da nije dopušteno objavljivati rezultate pretrage drugdje na Internetu niti omogućavati korištenje drugim osobama. Stranke utvrđuju da je rezultat pretrage autorsko djelo + predstavlja dio zaštićene baze podataka, u skladu sa Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 11/21).
Novi forum d.o.o. ima ekskluzivnu licencu za opisano korištenje baze podataka Zakon.hr.

Čuvamo tajnost/povjerljivost svih Vaših podataka koje dobijemo tijekom suradnje, a rezultate Vaše pretrage čuvamo samo na okolnost da smo izvršili uslugu te radi kontrole naše djelatnosti od strane nadležnih institucija. Mi te podatke ne obrađujemo na niti jedan drugi način, ne čitamo osim prijavljenih nepravilnosti, a imate pravo tražiti brisanje. U procesu obrade Vašeg upita koristimo računalne programe i usluge trećih osoba sa kojima imamo sklopljene čvrste ugovore o povjerljivosti. U svakom slučaju, kao i svugdje na internetu, pazite na tajnost podataka te sugeriramo da ne postavljate upite koji sadrže osobne, povjerljive ili osjetljive podatke. Novi forum d.o.o. ne odgovora za štetu ukoliko postupite protivno ovoj uputi.
Dijelimo podatke o članstvu sa partnerom Val savjetovanje d.o.o. (Zakon.hr) radi ostvarenje usluge pristupa sadržajima na Zakon.hr.

Kolačići – zakon.ai koristi samo tehničke/statističke i identifikacijske kolačiće koji su neophodni za pružanje ove usluge, a podatke dobivene na taj način ne koristimo/obrađujemo na drugi način. Ne koristimo komercijalne kolačiće niti Vaše podatke ikome prosljeđujemo. Vidi više o kolačićima ovdje.

Odnos Novi forum d.o.o. – Korisnik
Prilikom registracije, Korisnik:
– bira paket usluga u skladu sa Cjenikom usluga zakon.ai koji je objavljen na zakon.ai te zajedno sa ovim Općim uvjetima predstavlja sastavni dio pretplatničkog odnosa (uvijek možete promijeniti paket odnosno nadoplatiti)
– bira korisničko ime
– daje svoju e-mail adresu. Ta e-mail adresa predstavlja glavni kanal komunikacije Novi forum d.o.o. – Korisnik te strane daju takvim e-mail porukama značenje pisanog oblika i valjane dostave
– daje podatke potrebne za formiranje R-1 računa (ime i prezime odnosno naziv, adresa, grad, OIB)
– bira lozinku za pristup usluzi
– obvezno prihvaća ove Opće uvjete
– dobrovoljno se prijavljuje za newsletter
– odabire način plaćanja: kartica (putem sustava Stripe) ili virman (Bank transfer)
– klikom na gumb ‘Registriraj se’ postavlja zahtjev za pristup sustavu – Narudžba
– Korisnik vrši uplatu

Nakon što Novi forum d.o.o. zaprimi uplatu nastaje Ugovor o pretplatničkom odnosu, omogućavamo Korisniku korištenje naručene usluge te izdajemo račun za primljenu uplatu (Korisnik pristaje na primanje računa izdanih i dostavljenih elektroničkim putem).

Pretplatnički odnos se zasniva na neodređeno vrijeme, minimalno tri mjeseca, te će Novi forum d.o.o., protekom svakog mjeseca, poslati račun odnosno teretiti karticu, za korištenje usluga u sljedećem razdoblju.
Korisnik može zatražiti promjenu paketa usluga, što će biti provedeno nakon uplate po cijeni novog paketa usluga.
Iznimka je paket usluga ‘Desetka’ gdje korisnik dobiva mogućnost postaviti 10 pitanja/pretraga u roku 10 dana od isteka dana u kojemu Novi forum d.o.o. zaprimi uplatu. Ovdje nije nastao pretplatnički odnos na neodređeno vrijeme, neće biti novih računa već se radi o jednokratnoj usluzi, ali se i dalje primjenjuju sva ostala pravila ovih Općih uvjeta.
Strane se mogu dogovoriti i za neki drugi model – Posebne usluge (npr. da se plaća jednom godišnje ili za više korisnika unutar jedne organizacije ili neke dodatne AI usluge) pa slobodno zatražite takvu ponudu putem: info@zakon.ai

Novi forum d.o.o. ima pravo otkazati pretplatnički odnos Korisniku, u svako doba, bez navođenja razloga, ukoliko Korisnik krši neka od ovih pravila ili koristi zakon.ai protivno prisilnim propisima Republike Hrvatske ili javnom moralu društva. U tom slučaju Novi forum d.o.o. će vratiti korisniku uplaćeni iznos za neiskorišteni dio usluge u roku 15 dana od dana dostave otkaza, na račun sa kojega je primio uplatu.
Korisnik ima pravo otkazati pretplatnički odnos, nakon proteka prva tri mjeseca od registracije, u svako doba, bez navođenja razloga, putem mail-a na info@zakon.ai. Korisnik i dalje ima obvezu podmiriti izdani račun i mogućnost korištenja usluge do kraja plaćenog razdoblja u kojemu je izjavio otkaz.

Omogućili smo korisnicima našeg internetskog portala da nam mogu prijaviti sadržaj koji smatraju nezakonitim ili protivnim ovim Uvjetima i pravilima korištenja. Prijava se može izvršiti putem našeg mehanizma za obavješćivanja koji je dostupan svakom korisniku. Zaprimljenu obavijest o takvom sadržaju ćemo razmotriti bez odgode i u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama). Protiv odluka koje donesemo možete podnijeti pritužbu putem e-maila: info@zakon.ai Dodatno, ukoliko vlastitim pregledavanjem objavljenog sadržaja postanemo svjesni bilo kakvog nezakonitog sadržaja ili sadržaja koji je protivan našim Uvjetima i pravilima korištenja, moderirati ćemo ga sukladno ovim Uvjetima i pravilima korištenja. Informirat ćemo vas ukoliko smo prema vama primijenili neku od mjera ograničenja. u odnosu na sadržaj koji ste objavili na našem internetskom portalu ili u odnosu na vaš korisnički račun. Objasniti ćemo vam razloge zbog kojih smo poduzeli prethodno navedene mjere ograničenja te koje su vaše mogućnosti ukoliko se ne slažete s našim postupkom. Ukoliko ste podnijeli obavijest putem našeg mehanizma za obavješćivanje, također ćemo vas obavijestiti o našoj odluci u odnosu na sadržaj za koji ste podnijeli obavijest. Protiv naše odluke može se podnijeti pritužba od strane korisnika prema kojemu smo primijenili neku od mjera ograničenja. Pritužbu možete podnijeti slanjem e-maila na adresu info@zakon.ai u roku od 6 mjeseci od zaprimanja odluke o obavijesti ili odluke o primijenjenoj mjeri ograničenja. Sve zaprimljene pritužbe ćemo obraditi bez odgode, odgovorno i objektivno. Pritužbe će pregledavati naši kvalificirani zaposlenici. Obavijestiti ćemo vas o našoj odluci te objasniti razlog donošenja odluke i mogućnosti daljnjeg postupanja ukoliko se ne slažete s našom odlukom. Svi korisnici i podnositelji obavijesti koji su zaprimili odluke slijedom podnesenih pritužbi putem elektroničke pošte imaju pravo odabrati bilo koje tijelo za izvansudsko rješavanje sporova certificirano sukladno stavku 3. članka 21. Uredbe (EU) 2022/2065 (Akt o digitalnim uslugama) kako bi se riješio spor o tim odlukama.

Usluga korištenja zakon.ai je vremenski i sadržajno određena usluga u smislu da svaki paket nudi mogućnost postavljanja određenog broja pitanja unutar vremenski određenog razdoblja, a u svakom novom razdoblju ima ispočetka pravo na ugovoreni broj pitanja (npr. 100 pitanja mjesečno iz paketa ‘100 upita pretplata’).

Rezultati pretrage zakon.ai nisu pravni savjet i sve morate provjeriti u relevantnim propisima odnosno konzultirati se sa odgovarajućim pravnim stručnjakom. zakon.ai koristite na vlastitu odgovornost, a Novi forum d.o.o. ne odgovara za štetu koja bi mogla nastati takvim korištenjem.

Za sva pitanja i prigovore, molimo pišite na: info@zakon.ai

Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:
• na adresu sjedišta društva: Novi Forum d.o.o Roberta Frangeša Mihanovića 6, 10000 Zagreb
• putem e-pošte na adresu: info@zakon.ai
Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača

Ukoliko ne prihvaćate ove Opće uvjete, molimo kliknite ovdje.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01.04.2024.